inkerin-
suomalaisten etujärjestö

"Inkerin Liitto"

Inkerin lippu

I n k e r i n

L i i t o n :

Kartta
Luonto

Historia
Simbolit

Perustiedot
Henkilöt

Paikallisjarjestöt
Ilmoitukset

Nouse, Inkeri!

Pietarin Inkerin Liitto, www.inkeri.spb.ru

Dm.Guitor© 2004

24.09.03 lähtien:

Ääni-arkisto:

NOUSE, INKERI!
OMAL MAAL.

juhannus2004.

Design: Dm.Guitor©2004

vaakuna

Inkerinsuomalaisten kansallislaulu

Nouse, Inkeri!

Nouse, Inkeri, jo herää työhön,

aamun koi jo sulle heijastaa.

Valoa jo elämäsi yöhön

leviää, oi armas synnyinmaa.

Väikkyen jo aamun sätehissä

toivo herää lastes sydämissä.

Nouse, Inkeri, jo loppuu yö,

nouse, nouse, sun hetkes lyö.

Kerran kaikuu vielä kaunis soitto

kautta kallihimman synnyinmaan,

valon, vapauden ompi voitto,

riemuiten käy kansa laulamaan.

Kuullen kutsumusta mielin innoin

kaikuaapi silloin täysin rinnoin:

Nouse, Inkeri, sun laulus soi,

nouse, päiväks jo vaihtuu koi!